Il.lustracio – Ilustración – Illustration

Description

Il.lustració, cómic i dibuix, per publicitat, editorials y particulars.
De vegades un dibuix transmet moltíssim més que una fotografia. /

Ilustración, cómic y dibujo, para publicidad, editoriales y particulares.
A veces un dibujo transmite muchísimo más que una fotografía. /

Illustration, comics and drawing, for advertising, editorial and individuals.
Sometimes a picture transmits much more than a picture.

Type
Illustration, comic, draw, art, il.lustracio, còmic, dibuix, ilustración, cómic, dibujo
For
Puigdemont Roca, Seleciones Ilustradas, Gamma Comics